Bài viết này giải thích cách truy cập Internet không dây trong khách sạn trên bất kỳ máy tính và thiết bị di động nào có khả năng kết nối với mạng không dây.

Cách kết nối với Wi-Fi của khách sạn

Truy cập Internet của khách sạn giống như cách bạn kết nối với bất kỳ mạng Wi-Fi nào :

  1. Lấy tên và mật khẩu mạng không dây của khách sạn nếu nó không được cung cấp cho bạn khi nhận phòng hoặc được ghi trên tay thẻ chìa khóa của bạn.
  2. Đảm bảo rằng bộ điều hợp không dây của bạn đang bật.Nếu bạn không có thiết bị không dây tích hợp trên máy tính xách tay của mình, hãy mua bộ điều hợp không dây USB .
  3. Mở cài đặt Wi-Fi của bạn để xem các mạng không dây khả dụng.
  4. Chọn mạng của khách sạn của bạn và sau đó chọn Kết nối .Trên một số thiết bị, bạn sẽ tự động kết nối với Wi-Fi khách sạn khi bạn chọn một mạng. Nếu bước này mất hơn một phút, bạn có thể cần phải khởi động lại quá trình kết nối.
  5. Nhập mật khẩu cần thiết nếu được nhắc.
  6. Mở trình duyệt web của bạn nếu nó không tự động mở. Bạn có thể phải cung cấp thông tin thẻ tín dụng của mình nếu Wi-Fi không miễn phí, nhập mã ủy quyền hoặc chấp nhận các điều khoản và điều kiện để sử dụng dịch vụ. Trong nhiều trường hợp, số phòng, họ của bạn hoặc kết hợp cả hai là mật khẩu cho Wi-Fi miễn phí.

Sau khi bạn gửi thông tin ủy quyền của mình, bạn có toàn quyền truy cập của khách vào mạng Wi-Fi của khách sạn. Bạn có thể sẽ thấy một màn hình xác nhận hiển thị lượng thời gian bạn có để sử dụng Internet. Theo dõi mọi giới hạn về thời gian để bạn có thể lên lịch làm việc hiệu quả nhất và tận dụng tối đa dịch vụ Wi-Fi.

Chia sẻ tín hiệu Wi-Fi của khách sạn với các thiết bị khác

Nếu dịch vụ không dây của khách sạn bạn không miễn phí, thì bạn chỉ có thể truy cập Internet từ một thiết bị. Bộ định tuyến không dây du lịch , chẳng hạn như ZuniConnect Travel IV, mở rộng tín hiệu Wi-Fi đến một số thiết bị.

Bảo mật thông tin của bạn qua Wi-Fi của khách sạn

Hầu hết các mạng không dây của khách sạn đều được bảo vệ bằng mật khẩu và được mã hóa bằng WPA2 mạnh mẽ . Nếu hệ thống mạng của khách sạn của bạn không được bảo vệ, hãy lưu ý những rủi ro bảo mật khi sử dụng một hệ thống mạng không an toàn . Thiết lập tường lửa và cài đặt các bản cập nhật mới nhất cho hệ điều hành và phần mềm chống vi-rút của bạn. Để tăng cường bảo mật, hãy cân nhắc đăng ký dịch vụ VPN .