Trong Trang chủ ku bet  Sâm lốc, có nhiều kiểu bài đơn mà người chơi có thể đánh ra trong quá trình chơi. Dưới đây là một số kiểu bài đơn phổ biến:

 1. Bài Đơn:
  • Chỉ một quân bài được đánh ra một lần. Ví dụ: 7.
 2. Chặn (Sâm):
  • Ba và Hai cùng một quân bài khác có giá trị 10, tạo ra “Chặn” (Sâm). Ví dụ: 3, 2, K.
 3. Lốc:
  • Tổng giá trị của ba quân bài bất kỳ bằng 10, 20, hoặc 30 điểm, tạo ra “Lốc”. Ví dụ: 4, 3, 3.
 4. Bích (3 quân bích cùng số):
  • Ba quân bích có cùng số. Ví dụ: 3♣️, 3♣️, 3♣️.
 5. Chuồn (3 quân chuồn cùng số):
  • Ba quân chuồn có cùng số. Ví dụ: 8♦️, 8♦️, 8♦️.
 6. Cơ (3 quân cơ cùng số):
  • Ba quân cơ có cùng số. Ví dụ: 10♥️, 10♥️, 10♥️.
 7. Rô (3 quân rô cùng số):
  • Ba quân rô có cùng số. Ví dụ: 7♠️, 7♠️, 7♠️.
 8. Tứ Quý (4 quân cùng số):
  • Bốn quân bài cùng số. Ví dụ: 9, 9, 9, 9.

Nhớ rằng mỗi nhóm chơi có thể có các quy tắc cụ thể về việc xác định kiểu bài và giá trị của chúng. Những kiểu bài trên chỉ là một số ví dụ thông thường.

Sam loc la gi 1024x732 1

Các kiểu bài đôi trong Sâm lốc

Trong Sâm lốc, có 10 kiểu bài khác nhau. Trong đó, đôi là kiểu bài bao gồm hai lá bài có cùng giá trị.

Kiểu bài đôi được xếp theo thứ tự từ cao xuống thấp như sau:

 • 22: Đôi cao nhất trong các kiểu bài đôi.
 • 33: Đôi thấp nhất trong các kiểu bài đôi.

Lưu ý: Trong Sâm lốc, quân bài 2 có giá trị cao hơn quân bài A.

Ví dụ:

 • 22 là đôi cao nhất trong Sâm lốc.
 • 33 là đôi thấp nhất trong Sâm lốc.

Các kiểu bài đôi trong Sâm lốc có thể được sử dụng để chặn bài của đối thủ. Nếu người chơi có một đôi có thể chặn được đôi của đối thủ, thì người chơi đó có thể đánh đôi của mình để chặn đôi của đối thủ.

Các kiểu bài đôi cũng có thể được sử dụng để tạo thành các kiểu bài cao hơn. Ví dụ, hai đôi có thể được sử dụng để tạo thành một bộ ba đôi.

Các kiểu bài đôi thường được sử dụng để tạo thành các bộ ba, bộ ba đôi, sảnh, hoặc thùng phá sảnh.

Các kiểu bài ba trong Sâm lốc

Trong Sâm lốc, có 10 kiểu bài khác nhau. Trong đó, sám là kiểu bài bao gồm ba lá bài có cùng giá trị.

Kiểu bài sám được xếp theo thứ tự từ cao xuống thấp như sau:

 • 222: Sám cao nhất trong các kiểu bài sám.
 • 333: Sám thấp nhất trong các kiểu bài sám.

Lưu ý: Trong Sâm lốc, quân bài 2 có giá trị cao hơn quân bài A.

Ví dụ:

 • 222 là sám cao nhất trong Sâm lốc.
 • 333 là sám thấp nhất trong Sâm lốc.

Các kiểu bài sám trong Sâm lốc có thể được sử dụng để chặn bài của đối thủ. Nếu người chơi có một sám có thể chặn được sám của đối thủ, thì người chơi đó có thể đánh sám của mình để chặn sám của đối thủ.

Các kiểu bài sám cũng có thể được sử dụng để tạo thành các kiểu bài cao hơn. Ví dụ, hai sám có thể được sử dụng để tạo thành một bộ ba sám.

Các kiểu bài sám thường được sử dụng để tạo thành các sảnh, thùng phá sảnh, hoặc tứ quý.

Đặc biệt, nếu người chơi có sám 2, người chơi đó có thể hô “Sâm” để có quyền đánh trước trong ván tiếp theo. Người chơi hô “Sâm” phải đánh sám của mình trong vòng 3 lượt. Nếu người chơi không đánh sám của mình trong vòng 3 lượt, người chơi đó sẽ bị phạt 20 lá.

Nếu người chơi hô “Sâm” và bị chặt bởi đối thủ, người chơi đó sẽ bị phạt 20 lá.

Các kiểu bài tứ trong Sâm lốc

Trong Sâm lốc, các kiểu bài tứ (cặp tứ quý) là một phần quan trọng của chiến thuật chơi. Dưới đây là một số kiểu bài tứ phổ biến:

 1. Tứ quý thông (Tứ quý số liên tiếp):
  • Tứ quý thông là khi bạn đánh ra bốn quân bài có giá trị liên tiếp. Ví dụ: 7, 8, 9, 10.
 2. Tứ quý đôi (Tứ quý giống nhau):
  • Tứ quý đôi là khi bạn đánh ra bốn quân bài có giá trị giống nhau. Ví dụ: 6, 6, 6, 6.
 3. Tứ quý bích (Tứ quý quân bích):
  • Tứ quý bích là khi bạn đánh ra bốn quân bích có giá trị giống nhau. Ví dụ: 9♣️, 9♣️, 9♣️, 9♣️.
 4. Tứ quý chuồn (Tứ quý quân chuồn):
  • Tứ quý chuồn là khi bạn đánh ra bốn quân chuồn có giá trị giống nhau. Ví dụ: 8♦️, 8♦️, 8♦️, 8♦️.
 5. Tứ quý cơ (Tứ quý quân cơ):
  • Tứ quý cơ là khi bạn đánh ra bốn quân cơ có giá trị giống nhau. Ví dụ: Q♥️, Q♥️, Q♥️, Q♥️.
 6. Tứ quý rô (Tứ quý quân rô):
  • Tứ quý rô là khi bạn đánh ra bốn quân rô có giá trị giống nhau. Ví dụ: K♠️, K♠️, K♠️, K♠️.

Những kiểu bài tứ trên thường đòi hỏi chiến thuật và kỹ năng đánh bài cao, và chúng có thể tạo ra sức mạnh lớn trong quá trình chơi Sâm lốc .